Metro

Middleborough profanity ban touches a nerve