Metro
    Next Score View the next score

    Photo gallery

    Globe photos of the week, Nov. 16, 2012