Metro
    Next Score View the next score

    Photos

    Globe staff photos of the week, Dec. 9, 2011