Metro
    Next Score View the next score

    Rain, lightning sweep through Boston area